Μικρό μέρος από την διεθνή αρθρογραφία για τις ανακαλύψεις του Ινστιτούτου