Βασικές έννοιες και η άποψή / τρόπος δράσης μας για τα θέματα προστασίας

Η προστασία των δελφινιών, των φαλαινών και όλων των κητωδών απαιτεί σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο και τεκμηρίωση. Όσο η ουσιαστική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κόσμου είναι αναγκαία, άλλο τόσο η ευκαιριακή και απλώς συγκινησιακή εκμετάλλευση της ευαισθησίας των ανθρώπων για τα ζώα αυτά δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στην ουσιαστική προστασία τους. Την στιγμή που η πολιτεία είτε λόγω πίεσης, είτε λόγω θέλησης, αποφασίσει να πάρει κάποια μέτρα για την προστασία των κητωδών δεν θα αρκεί να λέμε ότι τα δελφίνια ή οι φυσητήρες χάνονται, ή ότι είναι ειρηνικά και συμπαθητικά ζώα. Πρέπει να γνωρίζουμε τις άμεσες προτεραιότητες για τα διάφορα είδη και τους πληθυσμούς τους, αλλά και το πως θα πρέπει να προστατευθούν, με βάση επιστημονικά δεδομένα και επιχειρήματα. Για το λόγο αυτό το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος αφ' ενός με επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους εστιάζει το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειάς του στην έρευνα και στην παραγωγή της αναγκαίας γνώσης (που διαφορετικά δεν θα υπήρχε), αφ' ετέρου συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με οικοεθελοντική συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με αυτόν τον συστηματικό και σοβαρό τρόπο συμβάλλει στη διαφύλαξη ενός από τα πιο πολύτιμα κομμάτια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου.
     
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε αυτό το απόσπασμα συνέντευξης, περιγράφονται τα προβλήματα προστασίας ειδών που κινδυνεύουν. Εξηγείται γιατί το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών του στην έρευνα σχετικά με τα κητώδη, που είναι το μόνο μέσο για την διαμόρφωση τεκμηριωμένων λύσεων προστασίας. Η πίεση της κοινωνίας προς τις κυβερνήσεις μπορεί στην συνέχεια να τις κάνει πράξη.

Παραγωγή: Olyvon, ΣΚΑΙ TV, CYTA 2011 (γυρίσματα 2009)

Διάρκεια 4:57"